Discografia [1972] La font de la mandra.

[1972] La font de la mandra.
E.P de 4 cançons
Dirigit i produït per Edmon Colomer.

Escolta el disc:

Escoltar més cançons a MusicaLLiure.cat

Recordeu que aquesta obra esta protegida Creative Commons Atribució No Comercial Sense Obra Derivada: Qualsevol persona pot copiar, distribuir, mostrar, la peça, amb la condició que doni crèdit a l'autor original, no hi guanyi diners i no alteri l'obra.